Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng nhân sự:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Do nhu cầu phát triền thị trường, công ty chúng tôi cần tuyền trình dược viên tại địa bàn Nghệ An

Đọc thêm...

Trang 5/5